Điều khoản và điều kiện

Tuyên bố từ chối trách nhiệm chung

DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA LOBSTERBOX ĐƯỢC DỰA VÀO NHỮNG ĐIỀU KHOẢN QUẢN LÝ SAU

Lobsterbox Inc. được đăng ký công ty tại tiểu bang Massachusetts trong lĩnh vực buôn bán thuỷ hải sản, hải sản tươi sống và xuất nhập khẩu thuỷ hải sản.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân được bảo vệ và bảo mật tuyệt đối. Thông tin chỉ được sử dụng giúp cho người mua hàng có trải nghiệm tốt hơn khi mua hàng.
Chuyển trang Privacy Policy để xem rõ hơn về việc sử dụng thông tin. Privacy Policy

Thương hiệu & Tên doanh nghiệp

Bất cứ việc sử dụng hình ảnh thương hiệu Lobsterbox nếu không có sự cho phép sẽ bị phạt hoặc kiện về bản quyền.

Lượt truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi

Một trong những mục đích quan trọng nhất của Lobsterbox là giúp người dùng mua hải sản một cách dễ dàng, ở bất cứ đâu. Chúng tôi luôn cố và làm cho hệ thống tốt hơn. Những feedback của bạn rất quan trọng.

Truyền thông xã hội

Chúng tôi có và sử dụng nhiều nền tảng social media khác nhau như Facebook, Instagram, TikTok, Youtube.
Tất cả post trên social media đều đại diện và là hình ảnh của thương hiệu chúng tôi. Bất cứ việc sử dụng lại, copy, sự dụng trái phép hình ảnh, video, hay thông tin truyền thông nếu không có sự đồng ý của chúng tôi đều là vi phạm về luật sở hữu trí tuệ.
Customer Rewards